Admin / 700 Puan

Notice: Undefined variable: esask in /home/iyikotuy/saglikissendikasi.com/Icerikdetay.php on line 296

Yıllık izinde yemek parası verilir mi?

Soru & Cevap

Yıllık izinde yemek parası verilir mi? Sayıştay işçinin yıllık izinde olması halinde yemek parasının ödenmesi kamu zararına olacağını belirtti.

İş kanunu hükümlerine göre bu durum böyle iken kurum ile herhangi bir sendika arasında farklı bir anlaşma hükümlerince yıllık izin kullanan işçinin yemek parası alması hususunda bir anlaşma sağlanmış ise işçinin bundan yararlanması gerekmektedir.
Sayıştay kararı Konu: 4857 sayılı İş Kanunu ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işçilere yıllık izinlerinde yemek yardımı ödenemeyeceği hk. Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

30 sayılı İlamın 2. Maddesi ile; 4857 sayılı İş Kanunu ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak işçilere yıllık izinlerinde de yemek yardımı ödenmesi suretiyle oluşan …… TL kamu zararının tazminine hükmedilmiştir.

Herhangi bir kurumda kanun hükümleri geçerli ise yani sendika maddesinde kanun hükmü uygulanır diyorsa doğal olarak kanun hükmü uygulanır.
Fakat sendikanın kurum ile anlaşmış olduğu maddelerde işçinin lehine bir kazanılmış hak varsa ve kanun hükmünü işaret etmiyor ise işçi bu haktan olumlu şekilde yararlanır. Çünkü toplu iş sözleşmeleri kanun hükmünün üzerinde gelir. ( Eğer bir anlaşma yoksa kanun hükmü uygulanır )

Soru sormak isteyenler veya yorum yapmak isteyenler web sitemiz üzerinden üye girişi yapabilir.

1
Hilal Yıldırım / 0 Puan

Eğer Toplu iş sözleşmenizde çalışılmış gün üzerinden alıyorsanız yıllık izinde para ödenmez fakat sözleşmede böyle bir ibare yoksa aylık ücrete dahil edilir ve bu ücreti yıllık izinde alırsınız.


Notice: Undefined variable: esask in /home/iyikotuy/saglikissendikasi.com/Icerikdetay.php on line 390