Arzu Özkan / 2460 Puan

Notice: Undefined variable: esask in /home/iyikotuy/saglikissendikasi.com/Icerikdetay.php on line 296

Yeni iş arama izni nedir ?

Soru & Cevap

Yeni iş arama izni nedir ? 4D Daimi sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin istifa , iş feshi sonrasında iş kanunu veya toplu iş sözleşmelerinde bağıtlanan hükümler gereği günlük 2 saatlik süreden daha az olmamak kaydı ile işveren tarafından işçiye yeni iş araması icin verilen izindir.
İş kanunu hükümlerine göre yeni iş arama izni madde 27'de bildirim süreleri içinde iş veren, işçi yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.
İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.
Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günleri rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süre ilişkin ücret işçiye ödenir.
İşveren iş arama izni esasında işçi çalıştırır ve işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı öder.
 Hükümleri yer almaktadır. İş kanunu hükümleri eğer işçinin sözleşmesinde beyan edilmemiş ise kanun geçerlidir. Fakat sözleşmelerinde yeni iş arama izni ile alakalı bir madde varsa halihazırdaki sözleşmeleri kanun maddelerin üzerinde gelir ve uygulanır.

0