Arzu Özkan / 2460 Puan

Notice: Undefined variable: esask in /home/iyikotuy/saglikissendikasi.com/Icerikdetay.php on line 296

Yıllık izin yarıda kesilebilir mi?

İşçi Şikayet

Yıllık izin yarıda kesilebilir mi? 4d Daimi sürekli işçi izne ayrıldığı süre içerisinde olağanüstü bir hal olmadan yarıda kesilip çağırılması söz konusu değildir. 

Sürekli işçi yıllık izin süresi halinde iznini yarıda keser ve işe başlarsa yıllık izninin geri kalan günleri kendisine iade edilir.Bu durum İşçiden kaynaklı olduğu için işçi aleyhine bir sorun teşkil etmez. Fakat sürekli işçilerin genellikle sormuş olduğu soruların başında yıllık izine çıkmış olduğum dönemde işveren kullanmış olduğum yıllık iznini yarıda kesip beni işe geri çağırabilir mi?

Sürekli işçi kullanmış olduğu yıllık iznini herhangi bir sebepten dolayı kesip işe devam edebiliyorsa işverenden olağanüstü bir durumda işçiyi geri çağırıp çalışmasını isteyebilir. Her iki durumda da işçinin kullanmadığı yıllık izinleri kendisine geri verilir. Hangi sebep ile olursa olsun işçilerin yıllık iznini yarıda kesmesi durumunda çalışmış olduğu kuruma dilekçe ile bildirim yapması gerekmektedir. Yine aynı şekilde kurumunda işçiye herhangi bir sebepten dolayı yıllık izninin yarıda kesileceğini bildiren bir yazı göndermesi gerekir.

0