Arzu Özkan / 2460 Puan

Notice: Undefined variable: esask in /home/iyikotuy/saglikissendikasi.com/Icerikdetay.php on line 296

Zorunlu emeklilik kaldırıldı mı?

İşçi Haberleri

Zorunlu emeklilik kaldırıldı mı? 4d Daimi Sürekli İşçi için hazırlanan yasa teklifi sonunda yürürlüğe girmesi ile 8 Eylül 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanlar için zorunlu olarak emekli olabilirim düşüncesi artık ortadan kalkacak.

 Yaş şartı dışında diğer şartların uygun olması halinde emekliye ayrılacak işçilerin yeni kanun hükümleri ile dilediği zaman emekliye ayrılabilir.
Soysal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararname değişikliği yapılmasına dair kanun teklifinin geçici maddeler ile yürürlüğe girmesi sonucu (5434 sayılı kanunun geçici 205. Maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar , söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz veya geriye dönük hak talep edilmez.)
Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan , yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde , sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başladı tarihten itibaren bu kanunun geçici 14. Maddesinin birinci fıkrasının a bendinde belirtilen sosyal Güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar hazinece karşılanır. 
Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlık ile hazine ve maliye bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
Madde 2 27.6.1989 tarihi ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. Maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24. Maddesinin birinci fıkrasının 4. cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 3 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
4d daimi sürekli işçi arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun.
 

0