Zeynep Soykan / 700 Puan

Notice: Undefined variable: esask in /home/iyikotuy/saglikissendikasi.com/Icerikdetay.php on line 296

4D işçiye para cezası kesilebilir mi?

Soru & Cevap

4D işçiye para cezası kesilebilir mi? 4D Daimi sürekli işçiye para cezasını kesilmesi için işçinin bir suç işlemesi lazım.

 Bu suçun karşılığında da işveren tarafından işçiden savunma istemi yapılır ve işçi suçu varsa disiplin kuruluna sevk edilir.
 İşçi Savunmasını verdikten sonra toplu iş sözleşmelerinde ceza cetvelinde belirtilen hükümlere göre ceza alır.
örnek 19 Mayıs üniversitesi'nde  disiplin kurulu toplanmadan ihtar cezası da dahil işveren tarafından işçiye verilemez maddesi hükmü var. Disiplin kurulunu toplayarak para cezasının verip verilmeyeceğini tartışarak karar verir.
Eğer sözleşmelerinde böyle bir ibare yoksa disiplin kurulu toplanmadan yevmiye cezası (para cezası) verilmiş ise işçi veya Sendikası itiraz eder disiplin kurulu ondan sonra toplanır. Fakat bu şekilde cezanın geri dönmesi biraz zor olur.
4d işçi veya Taşeron işçiler tarafına tutulan tutanakta doğrudan bir kişi tarafından yazılan tutanaklara cevap verse bile işçinin aleyhine cezalar geçmiş dönemde yani kadroya geçmeden ve geçiş süresince kesilmişti. Bu cezalardan kesilen ücretler neye istinaden kesildi ve usulüne göre kesildi mi ? Bunlar geçmiş dönemde işçinin başına gelen işçiyi rahatsız eden olumsuz yönde etkileyen durumlardı. 
Sağlık iş yetkili olduğu kurumlarda bu durumların önüne geçerek öncelikle disiplin kuruluna sevk ederek adil bir şekilde işçilerin haklarını gözeterek şahsi tutanakların ve cezaların önüne geçiyor.
İşçiye para cezası ceza cetvelinde toplu iş sözleşmelerinde geçen maddelere göre verilir.

0